Клітинна біологія

Сучасні клітинні технології призводять до більш швидкого розмноження рослин-донорів і забезпечують однорідність у репродукуванні рослин через регенерацію з однієї клітини у цілу рослина знову.

Клітинна біологія скорочує час на розробку вдосконалених сортів та гібридів.

Дана технологія нерідко застосовується і для культивування репродуктивних частин рослини. У результаті виходить рослина з половиною звичайної кількості хромосом. Ця гаплоїдна рослина може подвоювати додаткові хромосоми. Кінцевий продукт такої роботи - «подвійний гаплоїд», справжній гомозиготний зразок. У порівнянні з повторним самовідтворенням інбредних ліній, ця технологія займає набагато менше часу.

Сайти країн

Сайти країн

Пошук